Seltsi esindajate kohtumisest maavanema juures

Kolmapäev, 11 Juuni, 2014 (terve päev)

Täna, 11. juunil kohtusid seltsi esindajad Harju maavalitsuses Jaan Sauliniga, et tutvustada seltsi tellitud eksperdihinnanguid ning lisandunud vastuväiteid planeeringule.

 

Kohtumisel selgus, et maavalitsus saadab hinnangud koos uute vastuväidetega Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, et nende arvamust kuulda. Ja alles seejärel kujundab oma arvamuse. Lisaks ootab maavalitsus 13. juunini 2012. aastal seltsi pöördumisele toetusallkirja andjatelt vastust, kas nad jäävad oma arvamuse juurde.

 

Põhja-Tallinna linnaosa arhitekt Kaidi Õisi sõnul pole ka linnavalitsuses ühtset arusaama planeeringu osas, kuna Põhja-Tallinna valitsus pole planeeringule kooskõlastust andnud. 

 

Nagu kohtumisel teada saime, vormistab maavalitsus oma seisukoha Kalasadama planeeringu menetluse õiguspärasuse kohta peale kollektiivpuhkust, kõige varem augustis.