Seltsi selgitused Kalasadama väärtuste kaitseks allkirja andnutele

Kolmapäev, 28 Mai, 2014 (terve päev)

Hea tallinlane ja meie külaline!


Tuletame sulle meelde, et 2012. aasta suvel andsid toetusallkirja ühispöördumisele, mis käsitles Tallinna Kalasadama detailplaneeringut. Mäluvärskenduseks, et allkirju kogusime Kalaranna sujuva rannajoone ja 50meetrise avaliku promenaadi, kultuurikilomeetri kui ülelinnaliselt soositud kergliiklustee ja selle kaitseks, et Kalasadama hoonestamiseks korraldataks enne planeerimist arhitektuurikonkurss. Lisaks oli pöördumises lause, et allakirjutanud ühinevad Telliskivi seltsi vastuväidetega

 

Oled arvatavasti saanud (või saad peagi) kirja Harju maavalitsuselt, kus on praegu otsustusjärg vaidlusaluse planeeringu üle. Maavanemal on kohustus vastuväidete esindajad ära kuulata, et saaks hinnata planeerimisprotsessi seaduslikkust. Meie peame oma kohustuseks teavitada kõiki kaks aastat tagasi toetusallkirja andnuid sellest, mis vahepeal toimunud on ja millised on (jätkuvalt) Telliskivi seltsi seisukohad Tallinna kesklinna mereääre arendamise osas.

 

Kahjuks ei ole vahepeal Kalasadama planeeringusse märkimisväärseid positiivseid muutusi tehtud ega ülalnimetatud soove arvesse võetud. Loobutud pole mere täitmise ega jahisadama rajamise plaanist, erakrundi piir on endiselt vaid 25 m veepiirist,  rannapromenaadi ja mere äärde pääsemiseks erakrunti läbivate teede jaoks pole avalikku kasutamist tagavat servituuti seatud. Kultuurikilomeetri kõrvale plaanib linn juba sel suvel autoteed ehitama hakata - kuigi uue tänava kõrvale jääb lai kergliiklustee, kaob kultuurikilomeeter praegusel autovabal kujul sootuks. Viimane tõik oli seltsile juba varem teada, ent allkirjakampaaniaga püüdsime kaasaegsemat, st peamiselt kergliiklejatele mõeldud mereääre kasutamist toetada.

 

Möödunud esmaspäeval, 26. mail arutasime maavanema juures Telliskivi seltsi vastuväiteid, kuid linna piisavate põhjenduste puudumisel jäid kõik 15 vastuväidet üles. Samamoodi on endiselt üleval arhitektide liidu ja mitmekümne elaniku vastuväited planeeringule. Kalasadama planeeringusaagast ja Telliskivi seltsi tegemiste kronoloogiast loe rohkem sellest ülevaatest.

 

Meie üleskutse ja palve ongi, et sa ei laseks end maavalitsuse ametlikust toonist heidutada ja näitaksid veelkord üles oma huvi Kalasadama väärtuste kaitsmise osas. Selleks soovitame sul reageerida maavalitsuse kirjale, saates hiljemalt 13.06.2014 e-kirja aadressil info@mv.harju.ee (palun lisa kirja saajaks ka info@telliskiviselts.info, siis oleme kursis, kui paljud oma allkirja juurde jäävad).

Kui jääd meie ühiste vastuväidete juurde, siis just seda vabas vormis kirjutagi (a la: Siinkohal teavitan Harju Maavalitsust, et seoses Kalasadama detailplaneeriguga jään minu allkirjastatud ja 10.08.2012 esitatud ühispöördumises esitatud vastväidete juurde.) Oma seisukohta võid antud kirjas ka põhjendada. Samuti võid esitada ettepanekuid kokkuleppe saavutamiseks. Kui sulle tundub, et planeeringus on toimunud positiivseid arenguid, siis seda ka oma kirjas väljenda. Peamine on näidata üles huvi ja täita seadusest tulenevat õigust arvamust avaldada, sest seda võimalust linnakodanikele linnaplaneerimisel eriti tihti ei anta.


Koos sinu allkirjastaud ühispöördumisega andis Telliskivi selts linnavalitsusele üle ettepanekud, kuidas võiks avalikke huve arvestades seda väärtusliku mereäärt planeerida ning planeeringut menetleda. Loodame, et mõistad, et meie vastuväidete puhul pole tegemist jäärapäise vastandumise ega uusarenduste takistamisega, vaid üleskutsega konstruktiivsele koostööle parema lahenduse leidmiseks.

 

Lõpetuseks tsiteerime valimisreklaami: SINU HÄÄL ON OLULINE!

 

Lugupidamisega

Telliskivi seltsi Kalasadama fännklubi

info@telliskiviselts.info