Vana-Kalamaja tänav

Vana-Kalamaja tänav

Esmaspäev, 20 Jaanuar, 2020 - 22:00

Avalikustati Vana-Kalamaja tänava eskiisprojekt.
Refereering LInnaosa kodulehelt:
"Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet sõlmis 21.01.2019.a K-Projekt AS-iga töövõtulepingu Vana-Kalamaja tänava ehitusprojekti koostamiseks, mis tugineb varasemalt läbi viidud ideekonkursi võidutööle „KASVULAVA“ (autor KAVAKAVA OÜ, 2018). Projekti eesmärgiks on kaasaegse ja inimsõbraliku tänavaruumi loomine ning igapäevase jalgrattaga ja jala liikumise osakaalu suurendamine liikumise ohutuse, atraktiivsuse ja mugavuse suurendamisega. Kergliikluse osakaalu suurenemine leevendab liiklusummikuid linnakeskuses, mille tulemusel paraneb elukeskkond. Olulisteks eesmärkideks on ka linna avamine merele, liikumisviisi muutumisega kaasnevalt mikroettevõtluse ergutamine asumis, kogukonna ühendamine asumi peatänava loomisega, elanikele ja külalistele parema ühenduse võimaldamine Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel, tekitades vanalinnast väärtuslikku puitasumisse, mere äärde ja Lennusadamasse kulgeva selge kergliiklejate liikumistee (Nunne tn kuni Kalaranna tn).

Enne põhiprojekti koostamisele asumist avalikustatakse välja töötatud lahendus Põhja-Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/pohja 15.01.2020-28.01.2020  ja paberkandjal joonistega on võimalik tutvuda Põhja –Tallinna linnaosa ruumides aadressil Niine tn 2.
Kõik tähelepanekud ja kommentaarid saab esitada kirjalikult kohapeal või  e-post (pohja@tallinnlv.ee) kuni 28.01.2020."

Joonised:

 

Ülevaade 19. aprillil Vana-Kalamaja arutelul räägitust

Pühapäev, 23 Aprill, 2017 - 15:00

Kolmapäeval, 19. aprillil turtvustati Salmes Vana-Kalamaja tänava tulevikku.

 

Tsiteerides linnaarhitekti: "Meie laiem eesmärk on parandada Kalamaja ja vanalinna vahelisi jalakäijate ühendusi. Sest ükskõik mida me ette ei võta, läheb autoliikluse olukord tasapisi keerulisemaks. Kuna Kalamaja asum on vanalinnale ja linnakeskusele sedavõrd lähedal, on suures osas võimalik liikuda jalgsi või jalgrattaga. Aga praegu ei ole häid sellesuunalisi ühendusi"

 

Täis artikkel loetav siin:

 

http://pluss.postimees.ee/4089167/vana-kalamaja-tanav-liidab-vanalinna-m...

Vana-Kalamaja tänava ja Balti jaama esise tänavaruumi arhitektuurivõistluse lähteülesande avalik arutelu

Kolmapäev, 19 Aprill, 2017 - 17:00

Põhja Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet kutsuvad 19 aprillil kell 17:00 Salme Kultuurikeskusesse osalema „Vana-Kalamaja tänava ja Balti jaama esise tänavaruumi arhitektuurivõistluse“ lähteülesande avalikul arutelul.
Avalikustamise eesmärgiks on koguda kokku seisukohad, millest peavad lähtuma arhitektid, kes esitavad oma tööd arhitektuurikonkursile parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks.
Võistlus on plaanis välja kuulutada käesoleva aasta mais – juunis ning tulemused peaksid selguma hiljemalt septembri alguses. Võistlustöödest korraldatakse näitus ning toimub avalik arutelu, kus kõigil on võimalik töödega tutvuda ja võistluse võidutööle ettepanekuid teha, mis võetakse kaalumisele tänavaruumi projekteerimisel.

 

Telliskivi selts on varasemalt teinud suure eeltöö ja kõnelenud selle eest, et tulevikus saaks Vana-Kalamajast oluline jalakäijasõbralik ühendustee mere ja vanalinna vahel.
http://telliskiviselts.info/linnaruum/kuum-linnaruum/vana-kalamaja-t%C3%...

 


Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida terviklik uus ruumiline lahendus Vana-Kalamaja tänavaruumile ja Balti jaama lähirongide paviljoni ümbritsevale alale. Tänavaruumi ümberkujundamise eesmärgiks on jalakäijate ja ratturite liikumisvõimaluste parandamine ning linnaruumi sh kujunduse kvaliteedi tõstmine. Oluliseks linnaehituslikuks eesmärgiks on ka Tallinna vanalinna ja mereäärt tunnetatavalt ühendava, esindusliku avaliku ruumi loomine, mille üheks eelduseks luuakse jalakäijatele ja ratturitele tänava tasandil Toompuiestee ületamise võimalus.
Võistlusel otsitakse lahendust ka Kalamaja keskväljakule ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette loodavale platsile. Projekti realiseerumisel valmiv tänavaruum peab olema piirkonna miljööd esile tõstev ning arvestame Vana-Kalamaja tänava elanike ja kogukonna elukeskkonnaga ja vajadustega.
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine kuulub Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavasse ning projekteerimine ja ehitamine rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.
Võistlusala ümberehitus on eeldatavalt kavas läbi viia 2018 / 2019 aastal, kuid hiljemalt 2021 aastaks.

 

Vana-Kalamaja tänavaruumi foorum

Pühapäev, 19 Mai, 2013 (terve päev)

19. mail 2013, Kalamaja päevadel, toimus Vana-Kalamaja tänavaruumi foorum.

See on üheks osaks algatusest, mille eesmärgiks on leida Vana-Kalamaja tänavaruumile tulevikus terviklik lahendus, mis kasutab selle tänava potentsiaali kujuneda mõnusaks avalikuks ruumiks, mis ühendab Tallinna vanalinna ja mereääre.

Et leida ühiskondlik üksmeel ja arvestada kõigi soove, viide enne foorumit läbi küsitlus tänavainimeste seas

Foorumit toetas Eesti Kultuurkapital.

Vaata video- ja tekstimaterjale ideest ja toimunud üritusest.


Foorumi sisu

 

Algatuse kirjeldus Toomas Paaverilt

 

Hea tänavaruumi näited Kadri Klementilt

 


Jalakäijate ruumist Pärnus Karri Tiigisoonilt

 

Liikluskorralduse võimalustest Dago Antovilt

 

Tänavaküsitluse tulemustest Grete Arrolt

 

Foorumile eelnend Vana-Kalamaja tänava elanike ja kasutajate küsitluse tulemused on nähtavad siin:

 

Foorum videos:

Toomas Paaver

 

Kadri Klementi

 

Karri Tiigisoon

Dago Antov

Grete Arro

Arutelu

 

Videomaterjali koostas: http://www.paykene.ee/