Balti jaama turg

Balti jaama turu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avalik arutelu

Kolmapäev, 4 Märts, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab Kopli tn 1 (Balti jaama turu) kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avaliku väljapaneku.

Avalik väljapanek toimub 20.02.–04.03.2015, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2.

 

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 04.03.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (ruum 209).

 Eskiislahenduse on koostanud KOKO arhitektid. Töö eesmärk on luua Balti jaama turust kaasaegne ja mitmekesine kaubandus- ja teeninduskeskkond, mille põhifunktsiooniks jääb turg. Krundi kirde- ja põhjakülge on kujundatud vabaõhu kauplemisala. Ajaloolistesse paekivihoonetesse ja nende laiendusse on kavandatud kahel korrusel paiknev toiduainete ja tööstuskaupade siseturg. Turg on jalakäijate ala. Autode parkimine on lahendatud maa-alusel korrusel.

Eskiisi koostanud arhitektid väärtustavad turu isikupärast karakterit. Ajalooliste paekivist laohoonete fassaadid säilitatakse. Hoonestusmahtu laiendatakse kuni 33% maapealse osa kubatuurist. Kavandatud juurdeehitused lähtuvad olemasolevast arhitektuurist, mida võimendavad ja seovad ühtseks tervikuks uued katuserütmid.

Ootame Teid Balti jaama turu uue kontseptsiooniga tutvuma. Projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiislahendus on kättesaadav ka Tallinna planeeringute registrist aadressil http://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonil 6457003.

 

Eskiis: http://www.telliskiviselts.info/sites/default/files/BJT_141015_web.pdf

Uuest Balti jaama turu vaated

Reede, 9 Jaanuar, 2015 (terve päev)

Balti jaama turu uus kontseptsioon

Reede, 31 Oktoober, 2014 - 01:45

Balti jaama turu omanik oli nii lahke ja tutvustas turuga seonduvaid plaane.

 

Materjalid lisatud PDF-is:

 

  BJT_141015_web.pdf

 

Balti jaama turust. Intervjuu uute omanikega

Esmaspäev, 2 Juuni, 2014 - 14:00

Balti jaam sai uued omanikud. Vikerraadios juttu turu tulevikust.

Üldnägemus Balti jaama turu kvartali arenguks

Esmaspäev, 23 Juuli, 2012 (terve päev)

Telliskivi Selts väljastas 2012. aastal üldiste põhimõtted Balti jaama turu kvartali arendamiseks

http://www.linnalahendused.ee/wp-content/uploads/2013/01/13.4telliskivi-...