Teed ja tänavad, Jooksev planeeringute info

Jooksev planeeringute info

  • Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuväidete avaliku arutelu tulemus

    Teisipäev, 9 Veebruar, 2016 - 09:15

    Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuväidete avalik arutelu toimus 09.02.2016 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Kodanik, kes esitas detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel pöördumise, arutelule ei ilmunud.

    Planeeringu koostaja ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti  ja Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad  põhjendasid ühele arutelul osalenud piirkonna elanikule detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, arutleti Kalamaja piirkonna üldiste linnaruumiliste arengute üle ning vastati muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.