Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Kalaranna tn 4 kinnistu (krunt positsioon 32) osas kehtetuks tunnistamine

Kolmapäev, 25 Jaanuar, 2017 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. jaanuari 2017 istungil otsusega nr 5 tunnistada Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 92 osaliselt kehtestatud „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Põhja-Tallinnas” Kalaranna tn 4 kinnistu (krunt positsioon 32) osas kehtetuks. Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/