Telliskivi Seltsi arvamus Reisijate-Telliskivi DP kohta 7.10.18.pdf