Üldnägemus Balti jaama turu kvartali arenguks

Esmaspäev, 23 Juuli, 2012 (terve päev)

Telliskivi Selts väljastas 2012. aastal üldiste põhimõtted Balti jaama turu kvartali arendamiseks

http://www.linnalahendused.ee/wp-content/uploads/2013/01/13.4telliskivi-...

Kommentaarid

Olen seisukohal, et Balti jaam,- sellisena, nagu ta on linna häbiplekk ja oleks pidanud vanalinnast hoopis välja viidama kuhugi ülemiste kanti. Raudtee tammitee aga ära kasutama ViiaBaltika tee jaoks.Põhjaveeteadlasena, kes on pikka aega tegelenud Tallinna joogiveeprobleemidega soovitaks Stroomi-Merimetsa alale luua linnaesinduslik puhkepark oma basseinidega, purskkaevude ja muude meelelahutuslikkude ettevõtmistega , - midagi Peterhoffi taolist.
usi on mitmeid: !) mainitud ettevõtmine on ka majanduslikult on ka majanduslikut tulusam, -võrreldes elamuehitusega;
2) survelise põhjaveepadjale elamute rajamine valmistab ehitajatele palju komplikatsioone ( kergliiklustee näide). Hüdrogeoloogilise ehituse omapära ja erilise arengulugu tõttu analoogiline seis on kogu Mustamäealusel madalalal;
3) puhas jääaegse päritoluga pinnasevesi on rahvale tervisetagatis ja me peame seda vastavalt väärtustama , eriti sellisel keerulisel ajal, mil me, omamata välisreostusohtude eest kaitstud joogiveeallikat, elame, - osaliselt linna arendajate lühinägelikkuse tõttu;Ülelinnaline möödalask.
4) väärikas valimiseelne loosung oleks tallinlastele puhas, välisreostusohu eest kaitstud, tervislik ja odav joogivesi!
5) Soovitan omaraamatut "Imeline vesi- elu häll", Ilotrükk OÜ,2012