Põhja-Tallinna liikuvusuuring

Esmaspäev, 10 Märts, 2014 - 14:00

 

Kodanike sehkendamise ja Linnaplaneerimisameti üldosakonna terve mõistuse tulemusel, otsustas linn Põhja-Tallinna üldplaneeringu transpordisõlmede paremaks planeerimiseks tellida uuringu, millise alusel kaardistatakse inimeste liikumised Põhja-Tallinnas, et tekiks arusaam, kui palju ja mida oleks siia kanti vaja üldse planeerida.

 

I etapp - lähteandmete kogumine - valmis. Tulemustega saab tutvuda alljärgnevatel linkidel:

 

Fookusgruppide küsitlus:

Pohja-Tallinna_liikuvusuuring_fookusgrupp_raport_2.pdf 
 

Mobiilpositsioneerimise andmed: