Maavanem ei andnud Kalasadama planeeringule heakskiitu

Neljapäev, 8 Jaanuar, 2015 (terve päev)

Pärast pikka ootamist saatis Harju maavanem oma seisukoha Kalasadama planeeringule (loe siit: 

harju_maavanema_seisukoht_planeeringu_oigusaktidele_ning_yp_vastavuse_kohta_8.01.2015.pdf


  Lühidalt: maavanem ei pea Kalasadama planeeringut nõuetekohaseks detailplaneeringuks teiste põhjuste seas neil kahel põhjusel, millele on ka selts tähelepanu osutanud: 1) sest linn ei ole piisavalt põhjendanud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu muutmist ja 2) sadama planeerimine ei ole sellisel kujul seaduslik. Maavanem jätkab planeeringu järelevalvet, kui Tallinna linnavalitsus arvestab maavanema tehtud märkuste ja ettepanekutega, mis on kõik selles keeruliselt sõnastatud dokumendis kirjas.

 

Lisaks saatis maavanem välja hinnangu igale huvipoolele, kes Kalasadama planeeringule ettepanekuid või vastuväiteid esitanud on. Loe maavanema seisukohta Telliskivi Seltsi ettepanekutele ja vastuväidetele:

 

Uudist kajastas ka ERR loos mereäärsete kruntide täisehitamisest ja Pro Kapitali soovist Kalasadam tarastada.

 

Mis edasi saab, on raske prognoosida. Kui linn valib formaalse põhjendamise tee, siis on vägagi võimalik, et tulevad taaskord samad formaalsused, sh planeeringu kolmas avalik väljapanek (pärast 2008 ja 2012). Kui linn valib sisulise tee, siis oleks mõistlik Kalasadama kaasaegset planeerimist otsast peale alustada.

 

maavanema juures 2014 mais toimunud arutelu