Harju maavanema seisukoht Tellsikivi Seltsi vastuväidetele_7.01.2015.pdf