Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avaliku arutelu protokoll

Neljapäev, 29 Jaanuar, 2015 - 17:00

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avalik arutelu toimus 29. jaanuaril 2015

Tominust ülevaate saamiseks lisatud protokoll