Muudatused Kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringus ja seltsi hinnang ning ettepanekud sellele

Teisipäev, 30 September, 2014 - 18:00

Sel suvel viidi Kulturikatla ala detailplaneeringusse sisse mõneti ootamatult ja varasemaga võrreldes olulised muudatused, mida selts päris mõistlikuks pidada ei saa.
Seetõttu saatsime LPA-le sellekohase kriitika ning ettepanekud. Linnalt tulnud vastust loe altpoolt.

 

Ettepanekud lisatud allolevas PDF-is (lisad postituse lõpuosas)

 

TLS_ettepanekud_katlaaed_31sept2014.pdf

 

Krunt 5 (varem krunt7) kohta käivas reas on muudetud järgmised andmed:

3. veerus sõna Ärihoone (enne EKKM, turuhoone)
7. veerus korrused 5/-2 (enne 3/-2)
11. veerus tähis Ä100 (enne Ä ja Üh)
14. veerus brutopind 13300 (enne 8550)

 

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda planeeringute registris: http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

Kui enne põhjendati üldse selle maja kujutamist joonisel seletusega, et EKKM saab tulevikuks laienemisvõimaluse.

Kuna eeldasime, et seda niipea ei tule ja kui tuleb siis väiksem kui 8550m2 ja viisaka lahendusega. Kaks maa-alust parkimiskorrust jäänuks ka tõenäoliselt ehitamata. Turuhoone pidi olema ka väiksem kalaturuga seotud maja, see aga andis sinna ärimaa lisafunktsiooni. Meie soovil lisati veel lause "Kaasaegse kunsti muuseumi ehituse edasilükkamise või mahu vähendamise korral on soovitav kasutada ülejäänud maa-ala kultuurile, sh kunstile suunatud vabaõhuürituste ja ekspositsiooni alana."
Nüüd nende paari tähise muudatusest tekib totaalne muutus. Sinna saab ehitada väga suure kaubamaja või büroohoone. Oluline on veel , et arvestades ärihoone parkimiskoormust ja maa-aluse parkla sissesõidu asukohta, muutub autoteeks (kuigi joonis praegu ei näita) ka see kultuurikilomeetri lõik katla ja aia vahel, mis Kalaranna tn ehitusprojektis õnnestus kenasti päästa ja siduda.
 

 

 

Linnaplaneerimisametilt tuli 28. oktoobril  vastus seltsi kirjale: