Tallinncity.ee: Kalasadama detailplaneering vajab parandust

Neljapäev, 19 Juuni, 2014 (terve päev)

 

Ekspert: Kalasadama detailplaneering vajab parandust

 

Tallinncity.ee 19.06.2014

 

Üle kümne aasta menetletud Kalasadama planeering tekitab siiani palju lahkhelisid. MTÜ Telliskivi Selts palus asjaolude selgitamiseks sõltumatu eksperdi ja mõõdistaja hinnangut.

 

Kalasadama ala puudutava, 2004. aastal kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu koostamist juhtinud planeerimisekspert Kaur Lass leidis oma hinnangus, et  menetletava detailplaneeringuga ette nähtud elamumaa kahekordseks kasvatamist ja selle laiendamist avaliku promenaadi maa-alale ei saa pidada üldplaneeringu kohaseks.

 

Lass kinnitab hinnangus ka seda, et merre planeeritava sadama ja promenaadi lahendus on läbi mõtlemata, kaheldav ning mitme riigiasutusega kooskõlastamata. Ekspertarvamuse järelduses soovitatakse maavanemal keelduda heakskiidu andmisest praeguse planeeringu kehtestamiseks.

 

Seltsi varasemaid vastuväiteid kinnitab ka OÜ Topogedeesia koostatud mõõdistus, mille järgi asub detailplaneeringuga kavandatav hoonestusala kõigest 11 meetri kaugusel ning korteriomanikele müüdava elamukrundi piir vaid mõne meetri kaugusel üleujutatavast alast, mille piiri määrab looduskaitseseadus 1 meetri kõrgusjoonele. See tähendab, et avaliku ruumi laius olemasoleval maismaal jääb kavandatava planeeringu elluviimisel peaaegu olematuks ehk et avalik ruum saaks tekkida üksnes merre.

 

„Kui linnaplaneerimise ameti ja maaomanike eri kohtumistel antud lubadused avaliku mereääre osas on meie seisukohtadega nüüdseks juba üsna sarnased, siis planeeringu dokumendid tervikuna võimaldavad  hoopis teistsugust ruumi, muuhulgas ka sadamat lauge rannajoone asemele“ selgitab Telliskivi seltsi juhatuse liige Maarja Läänesaar.

 

„Kalaranna lauge rannajoon on Tallinna kontekstis unikaalne väärtus, mis pakub inimestele kesklinnas värskendavat puhkekeskkonda, erinevalt muudest rannalõikudest, kus rannajoone moodustab sadamakai.“

 

Linnaplaneerimise Amet on lubanud ranna-ala lahenduse leidmist arhitektuurivõistluse kaudu, kuid see toimuks alles pärast planeeringu kehtestamist. Seltsi hinnangul teeks linn praeguse planeeringu kehtestamisega pöödumatu vea, sest see välistab mitmed head lahendused või jätab avaliku ruumi lahenduste leidmise eraomaniku vabaduseks.

 

„Praegune dokument ei selgita, millist laadi linnaruumi tegelikult oodata on. Arhitektuurivõistlus tuleb korraldada ikka enne planeeringu kehtestamist,“ lisab Läänesaar.

 

Kaks aastat tagasi rekordiliselt palju vastuväiteid saanud  ja juba üle kümne aasta menetletud Kalasadama planeering on praegu Harju maavanema käes, kes kaalub heakskiidu andmist planeeringu kehtestamisele. Maikuus maavalitsuses toimunud aruteludel osalesid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, AS Pro Kapitali, MTÜ Telliskivi Seltsi esindajad ning paljud huvitatud kodanikud, kuid enamus vastuväiteid jäi üles.

 

Telliskivi  selts kutsub kõiki huvilisi täna, 19. juunil kell 19 Kalaranda piknikule, et kohapeal väärtuslikku mereäärt nautida ja selle tulevikku vaagida. Linnaplaneerijad ja maaomanikud on samuti väga oodatud.

TallinnCity

 

///

 

Loe ka Delfi uudist: "Kalasadama detailplaneeringu järgi tekiks avalik ruum üksnes merre" (19.06.2014).

 

///

Kinnisvaraarendaja vastulause:
http://tallinncity.postimees.ee/2838565/vastulause-muudid-kalasadama-det...