seltsi esindajate kohtumine linnaplaneerijatega Kalarannas

Teisipäev, 2 September, 2014 (terve päev)

Telliskivi Seltsi ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kohtumine Kalarannas
2.09.2014

 

Kohtumine oli erakordne, kuna toimus kohapeal, st Kalarannas. Peamiselt arutasime Kalasadama planeeringuga seonduvat, selgitasime Telliskivi seltsi mitmeaastast tööd avaliku mereääre kaitsmisel ning üritasime kompromissile jõuda.

 

Telliskivi seltsi liikmed selgitasid, et selts seisab juba aastaid selle eest, et Kalasadama detailplaneering ei sulgeks avalikku mereäärt. Praegu planeeringus ette nähtud avalik promenaad on planeeritud merre, mis tähendab hirmkallist mere täitmist. Selle asemel oleks parem lahendus nihutada krundipiiri u 20 m mereäärest kaugemale, kahandamata arendatavat brutomahtu. Planeeritud 400 korterit on võimalik ka väiksemale krundile ära mahutada.  See aitaks praegust liivaranda päikesevalguse käes hoida, sest kui viiekordsed hooned tulevad avalikule promenaadile väga lähedale, varjutavad need ranna-ala täielikult. Küsimus on avaliku ruumi kvaliteedis ka nendele samadele elanikele, kes Kalasadamasse tulevikus korterid soetavad. Suur osa kesklinnalähedasest mereäärest on erakätes ja täis planeeritud, mis tähendab viie aasta perspektiivis veel suuremat nõudlust avalikule ja rekreatsiooniruumile. Sellepärast ongi Kalarand nii erilise väärtusega, kuna linna esindajate käes on veel kõik ohjad, et suuri planeerimisvigu ennetada.

 

Linnaplaneerimisametnikud selgitasid, et Põhja-Tallinna üldplaneeringus on Kalaranna kohal küll lauge rannajoon, kuid probleem on selles, et pole täpsustatud, mis osas avalik promenaad kulgeb. Sel suvel sõlmis linnavalitsus Pro Kapitaliga lepingu mereääre avalikku kasutusse andmise kohta (LV korraldus nr 1106-k), ent avalikku kasutusse on mõeldud praegune liivarand ja sealt edasi merevesi...

 

Linnaosavalitsuse esindajad tundsid muret, et kui linnavalitsus kutsub planeeringu maavanema juurest tagasi ettekäändega krundipiiri mere ääres koomale tõmmata, siis tekib oht, et arendaja vaidlustab planeeringu kehtestamise. Ühiselt leiti, et selline võimalus on muidugi olemas, ent kui brutopinda ei vähendata, ei peaks arendajal selleks põhjust olema.

 

Seltsi esindajad tõid välja, et pigem on kohtussemineku võimalus kodanikeühenduste poolt ja mitte ainult Telliskivi seltsi, kuna piirkonda kasutavad väga erinevad seltskonnad, kes on selle tuleviku pärast mures. Samas pole kohtusseminek kellegi soov ja kompromissi otsimine üritabki seda ennetada. Telliskivi selts on nõus loobuma Kalasadama ala puudutavatest vastuväidetest, kui linnaplaneerimise ametnikud vähendavad mereäärset krundipiiri avaliku promenaadi laiendamise nimel. Ja kuigi planeeritud  400 korterit Kalasadama krundile on liiga suur koormus, lepiks selts sellega kompromissi korras, kui avalik ruum laieneb.

 

Linnaplaneerijatelt ei saanud me krundipiiri nihutamise kohta selget vastust, ent loodetavasti mõjus kohtumine julgustavalt.

 

Telliskivi selts on rääkinud ka Harju maavanema esindaja Jaan Sauliniga, kes valmistab maavanema otsust ette. Maavalitsus ootab omaltpoolt, et linn annaks signaali kas planeeringu tagasivõtmise või osalise kehtestamise vajaduse kohta.

 

Tundub, et pall on linnaarhitekti ja linnaplaneerimisameti juhi käes...

 

Osalejad: Teele Pehk (Linnalabor, Telliskivi selts), Grete Arro (TLÜ, Telliskivi selts), Toomas Paaver (Telliskivi seltsi juhatus), Maarja Läänesaar (Telliskivi seltsi juhatus), Jaak-Adam Looveer (TLPA üldplaneeringute osakond), Anna Semjonova (TLPA üldplaneeringud), Mihkel Kõrvits (TLPA üldplaneeringud), Lia Gailan (TLPA), Anu Plado (TLPA detailplaneeringud), Mari Heinsoo (TLPA detailplaneeringud), Ketlin Keir (TLPA detailplaneeringud), Kaidi Õis (Põhja-Tallinna arhitekt),  Arvo Soorand (Põhja-Tallinna valitsuse linnamajanduse osakond), Magnus Kiis (Põhja-Tallinna valitsuse linnamajanduse osakond), Tiit Riisalo (Põhja-Tallinna halduskogu)

 

Kohtumise kokkuvõte pdf-ina: