MTÜ Telliskivi Selts arvamus Teele Pehkile esitatud hagi kohta.

Neljapäev, 17 Detsember, 2015 - 15:00

Seltsi juhatus sai teada Teele vastu esitatud süüdistuse sisu ning alljärgnevalt avaldame kogu loo kohta oma arvamuse:


Telliskivi Selts jõudis 4.11.2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ühele meelele Kalasadama detailplaneeringu liivaranna osa puudutava seletuskirja sõnastuses. Täiendavat korrigeerimist vajaksid üksnes detailid, nagu näiteks tarastatud Kalaranna avamise aeg Kalamaja poolt tulles, arhitektuurivõistluse läbiviimise tavadest ja maavanema otsusest tulenevad üksikasjad. Seltsi eesmärgiks ei ole arenduse takistamine.

 

Selles kontekstis on Pro Kapitali poolt esitatud hagi äärmiselt mõistetamatu käik, mis raskendab vaidluse sõbralikku lahendamist.

 

Ajal, kui seltsi liige Teele Pehk oma arvamust avaldas, ei olnud selge, mis ja kuidas parandatud seletuskirjas ja joonisel olema saab. Vahepealsel ajal on aktiivsete kodanike töö kaudu planeeringus parandatud mitu vastuolu. Kogu planeerimisprotsess on olnud vaevarikas, viimaste muudatuste avalikustamine ja kinnitamine toimus alles sel sügisel ning osad olulised muudatused said seletuskirja alles pärast oktoobris toimunud avalikku arutelu.

 

Leiame, et planeerimise ajal arvamuse avaldamine on iga kodaniku õigus ja kohustus. Aastatepikkuse vaidluse tagajärjel planeeringusse viidud muudatusi on kiitnud ka arendaja ise.

 

Kõnealuse kohtuhagi aluse ehk ajalehes The Baltic Times ilmunud artikli kohendas ajaleht Teele palvel ära juba suvel, pärast kirjavahetust Pro Kapitali esindajaga. Seltsi arvates on artiklis sõna antud mõlemale poolele ja kui sealt eemaldada Teele jutt, oleks tegemist Pro Kapitali PR-artikliga, mis ei ole ilmselt selle väljaande töö. Kõnealune artikkel, koos hiljem lisatud täiendustega, on leitav: http://www.baltictimes.com/the_battle_for_the_estonian_coastline_/

 

Telliskivi selts on jätkuvalt valmis planeeringuvaidluse mõistlikuks lahendamiseks.