maavanema otsus Kalasadama DP osas

Reede, 22 Mai, 2015 (terve päev)

 

Pärast kirjavahetust linnaplaneerimise ametiga on Harju maavanem oma lõpliku otsuse teinud:

"Detailplaneeringu võib praegu kehtestada ainult osaliselt ning pos 15, 16, 40 kruntide osas (Kalaranna tänavast põhja jäävate Pro Kapitali korterelamute arenduse, rannapromenaadi ja kanalisatsioonipumpla krundid) tuleb Detailplaneering uuesti panna avalikule väljapanekule seoses planeeringus sisalduvate puudustega."

 

Inimkeelde tõlkides:
1) Pro Kapital ei saanud Kalasadama krundile (pos 15 ja 16) heakskiitu,
2) Suur-Patarei tänava ääres olevad krundid (Van Dahlile kuuluv "tühimik" ning Merkole kuuluv vana tehasehoone krunt) said oma 5- ja 7-kordsetele hiiglastele heakskiidu,

3) linn peab korraldama järjekordse (kolmanda või neljanda, ei suuda enam järge pidada) avaliku väljapaneku, mille tulemusel saab ainult pisimuudatusi planeeringusse teha.

 

Telliskivi seltsile ja 2012. aastal toetusallkirja andnutele saadetud kiri Harju maavanema seisukohaga: Harju maavanema lõplik otsus_mai 2015.pdf