Kohtumine Pro Kapitali esindajatega

Kolmapäev, 18 Detsember, 2013 - 18:00

18. detsembril 2013 kohtus Telliskivi seltsi esindus Pro Kapitaliga Kalasadama planeeringu asjus. Kohtumise algatas Pro Kapital, küsides kas selts võiks tagasi võtta oma vastuväited detailplaneeringule. Teele Pehk, Toomas Paaver ja Grete Arro selgitasid Pro Kapitalile, et selts ei saa oma varasemaid vastuväiteid tagasi võtta, kuna seltsi ettepanekutega pole üldse arvestatud ning praeguse planeeringu kehtestamine ei too endaga head kaasa, kuna see on aegund ja inimesed hindavad kesklinna avatud mereäärt aina rohkem.

 

Seltsi esindajad selgitasid, et Kalarand on eriline koht, mille sarnast Tallinnas ei leidu ning selle väärtusi tuleb planeeringuga kaitsta. Pro Kapitali esindajad püüdsid omakorda rahustada, et planeeringus on palju ruumi avalikuks kasutuseks ja mere äärde tuleb promenaad jne. Samas räägib planeeringudokument vastupidist (promenaad on kaugel meres, seletuskiri räägib sadamast Kalarannas, elamukrunt ulatub üleujutusalani) ning ranna väärtuste säilimine pärast selle kehtestamist oleks sisuliselt võimatu.

 

Seltsi esindajad uurisid ääriveeri, kas Pro Kapital oleks valmis krunti linnale müüma. Müügi eesmärk oleks planeeringuvaidluse lahendamine sel juhul, kui Pro Kapital lahenduse korrigeerimisega ei nõustu.  Linnapea oli varasemalt öelnud, et ostmine pole välistatud. Allan Remmelkoor väitis, et nad pole spekulandid, vaid on kõik oma krundid välja ehitanud ning ei pidanud vajalikuks meiega seda teemat arutada. Samas vihjas, et kui linna poolt tuleb pakkumine, siis äriühinguna nad muidugi kaaluvad seda.

 

Pro Kapital näitas veel linnaga sõlmitud lepingut (ava 

), millele lisatud skeemil oli endistviisi merre joonistatud promenaad ja seetõttu see leping veenev ei olnud.

 

Kohtumise tulemusel ei muutunud kummagi osapoole arusaam, pigem selgitati vastastikku seisukohti ja tõdeti, et ei jõua mingile kokkuleppele. Pro Kapitaliga kohtutakse järgmisel korral maavanema juures avalikul arutelul. Pole teada, millal see toimub, aga usutavasti lähikuudel.  Seltsi arvates ei oleks senise dokumendi kehtestamine õiguspärane. Kompromissiks on vaja vähemalt elamukrundi eemaltõmbamist senisest 20-30m maa poole ning sadama välistamist põhjapoolsel rannalõigul Kalarannas.

 

Protokoll PDF-formaadis: