Kalasadama DP vastuväidete menetlus maavanema juures

Esmaspäev, 26 Mai, 2014 - 14:00

26. mail 2014 toimus Harju maavanema juures Kalasadama planeeringu viisakas(!) arutelu, kus Telliskivi seltsi 15 vastuväidet jäid endiselt üles, kuna linnalt ega maaomanikult ei saanud piisavad vastuseid või põhjendusi. Kolm tundi kestnud arutelu lõppes kokkuleppega, et seltsi poolt esitame 6. juuniks linnale täiendavaid selgitusi planeeringumenetlust puudutavate vastuväidete kohta ja sisulisi ettepanekuid planeeringu parandamiseks (kuigi need said juba 2012 aprillis esitatud, aga pole suuremas osas planeeringusse jõudnud). Pärast seda otsustab maavanem, kas planeeringut on seaduspäraselt menetletud, misjärel on otsustamiskord Tallinna volikogul.

 

Harju maavanem saatis kirja ka 2012. aastal oma toetusallkirja andnud 2052 inimesele, et uurida nende seisukohta (ehk kas nad toetavad endiselt seltsi vastuväiteid või on nõus oma toetusallkirjast loobuma). Loe maavanema kirja toetusallkirja andnutele siit: