Kalasadama DP läheb kinnitamisele.

Esmaspäev, 14 Märts, 2016 - 02:00

Anname teada, et tõmbasime vaidlemisele Kalasadama detailplaneeringu üle joone alla.
Kõik mis võimalik selle DP menetlemise raames seltsi liikmete võimete kohaselt teha, sai tehtud. Aeg näitab kui hästi või halvasti.
Peamised muudatused arutati läbi viimasel avalikul arutelul ning kinnitati sellele järgnenud kohtumistel Linnaplaneerimise Ametis, Maavanema juures ning Pro Kapitalis.

Jäime eriarvamusele rannaala suuruse ja määratluse osas (ca 50m promenaadikrunti), kuid kuna Linnaplaneerimise Amet ei olnud nõus meie arvamusega ning mingit seadusepunkti, mis käsiks tal sellega nõustuda, pole ja seetõttu ei saa ka maavanem kuidagi teisiti asja muuta, siis otsustasime DP edasist arengut mitte pidurdada, andes sellest Maavanemale teada.

 

Vaidluste lõpetamise eelduseks oli Teele Pehki vastu algatatud kohtuasja lõpetamine, mis ka lõpetatakse.

Aastate jooksul sai planeering algsest parem - rannaalalt kadus sõidutee, avaliku kasutuse tarbeks määrati servituudid, seletuskirja viidi Kalaranna väärtuste kirjeldus ning pildid, jahisadamat, mis muudaks liivaranna säilimise võimatuks, ei tule, vesi kinnitati ujumiskõlbulikuks :) ja ala hoonestamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.
Jäi palju asju, mis oleks võinud teisiti lahendada, kuid ilmselt sedapuhku oli siis see avaliku vs erahuvi tasakaal selles kohas.

Tänud suurele toetajate hulgale, kelle abil planeering selline sai. 
Võib loota, et nii Linnaplaneerimise amet, kui arendaja seetõttu võtavad edasist tööd tõsiselt ja head mereäärset kesklinnaruumi hindavate kodanike arvamust arvestavalt, teades tänu vaidlustele, kui oluline see ala on.

Allpool seltsi ja ProKapitali vastavasisuline pressiteade:
PDF icon Pro Kapital Telliskivi Selts pressiteade.pdf