Kalasadama DP kohtumine maavanema juures

Teisipäev, 9 Detsember, 2014 (terve päev)

9. detsembril kutsus Harju maavanem enda juurde seltsi esinduse, linnaplaneerijad ja Pro Kapitali esindajad, et aru saada, millised vastuväited on veel õhus ja millised enam mitte. Kolmetunnise arutelu käigus tõdeti mitmel korral, et kompromiss seltsi ja arendaja vahel pole võimalik, kuna arendaja pakub poolikut kompromissi (hoonestuspiiri tagasitõmbamist mere äärest, ent praeguse liivaranna kohale jahisadama ehitust, mis kaotaks praeguse lauge rannajoone ja liivaranna). Seltsi esindajate arvates lahendaks praeguse nokk-kinni-saba-lahti vaidluse arhitektuurikonkursi korraldamine enne planeeringu kehtestamist.

 

Loe kohtumise protokolli:

 

Järgmise sammuna koostab Harju maavanem oma seisukoha Kalasadama planeeringu menetluse õiguslikkuse kohta. Loodame, et see valmib märtsikuiseid valimisi :)

 

Kalasadama planeeringusaaga kronoloogia on üleval siin.