Kalasadama ümbruse DP menetlus 2012

Teisipäev, 18 September, 2012 - 13:00

18. septembril 2012 kell 13.00-17.30 toimus Põhja-Tallinna Valitsuses Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu, kus osales viiskümmend kaheksa huvilist.

Ajavahemikus 13.07-10.08.2012 toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus laekus kokku 20 kirjalikku ettepanekut ja vastuväidet, sh  MTÜ Telliskivi Seltsi vastuväide koos 2052 toetusallkirjaga. Samas laekus 30 kirjalikku detailplaneeringu toetusavaldust. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas kõikidele ettepanekute ja vastuväidete esitajatele kirjalikult. Telliskivi Seltsi varasematele, 20.04.2012 esitatud ettepanekutele ei ole vastatud ega neid arvestatud.

Videoülekanne:

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avaliku arutelu ülekanne

Ettepanekud ja vastuväited:


Joonis:

 

Seletuskiri:

 

Telliskivi Seltsi ettepanekud 20.04.2012

 

Telliskivi Seltsi vastuväited 10.08.2012

 


LPA vastus 7.09.2012


Avaliku arutelu protokoll 18.09.2012

TAALLINNA%20%20KALASADAMA%20DP%20%20AA%20protokoll_0.pdf