Allkirjade kogumine Kalaranna rannajoone ja kultuurikilomeetri kaitseks

Kolmapäev, 1 August, 2012 (terve päev)

Kalamaja elanikud kogusid 2012. aastal 2052 pastaka- ja digiallkirja Kalaranna rannajoone (sh liivaranna) ja kultuurikilomeetri kaitseks ning selle nimel, et Kalasadama hoonestamiseks korraldataks enne planeerimist arhitektuurikonkurss.

Loe altpoolt allkirjalehte, allkirjapatakaga Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse läinud kaaskirja ning loe altpoolt Sirbis ilmunud selgitust allkirjade kogumise kohta.

 

///

Privatiseeruv kesklinna mereäär Tallinnas (Sirp, august 2012)

Kalamaja ja Pelgulinna elanikke ühendav Telliskivi selts algatas allkirjade kogumise Kalaranna piirkonna kaitseks. Palju avalikku vastuseisu tekitanud Kalasadama detailplaneering on Harju maavanema käsul taas avalikul väljapanekul, mis kestab 10. augustini. Tegu on äärmiselt olulise ala planeerimisega, mis kujundab Tallinna mereääre avatust (seltsi hinnangul antud planeeringu järgi pigem suletust).

Kümme aastat kestnud planeerimisprotsessi tulemusel ei ole linnaelanike, arhitektide liidu ega seltside rohkeid ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule sisuliselt isegi kaalutud, leiavad seltsi liikmed. Tehtud on vaid pisimuudatusi. 2008. aastal lubati vastuväiteid esitanuile ja arhitektide liidule, et planeeringu lahendus leitakse arhitektuurikonkursiga. Loogiline olekski teha võistlus enne planeeringu kehtestamist, kuid kuna lubatud võistlust pole siiani toimunud, on planeeringu lahendus pealiskaudne: planeering kehtestab vaid ülisuured ehitusmahud ja kitsa avaliku ruumi, täpsemad lahendused tulevat alles arhitektuurivõistluse käigus. Milleks planeeringut siis praegu kehtestada? Kes suudab garanteerida, et võistlus toimub, et see on korraldatud hea tava kohaselt või et selle tulemusi arvestatakse? Kes suudab tagada, et juhtu näiteks sama, mis Sakala keskuse puhul – ka seal toimus võistlus, kuid maja ehitati tellija näpunäidete valminud projekti järgi.


Telliskivi selts rõhutab, et Kalasadama detailplaneering näeb Kalaranda ette rannakindlustuseni ulatuva elamukrundi ning lubab ümbritsevast 3-5 korda suurema tihedusega kuni seitsmekorruseliste kortermajadega ala Suur-Patarei tänava äärde, kaotab Kalaranna liivaranna ja kividelt merre laskuva rannajoone (jahisadama rajamiseks) ning lubab ehitada Kultuurikilomeetri asemele mitte kuigi sõbraliku autotee (Kalamaja ümbersõit). Selts leiab, et planeeringu joonised on esitatud segaselt, et sealt suudab vajaliku info üles leida vaid vastava eriala spetsialistid ning planeeringu seletuskiri ei klapi joonisega.
Allkirjade kogumise kampaania eesmärk on tõestada avalikku huvi Kalaranna liivaranna, sealsete ajaveetmis- ja ujumisvõimaluste ning Kultuurikilomeetri kui populaarse patseerimis- ja tervisespordi raja vastu. Telliskivi selts ootab planeeringult rohkem väljakujunenud väärtuste tunnetamist ja neile arenemisvõimaluste loomist.

Toomas Paaver ja Teele Pehk Telliskivi seltsist

 

petition in Est and English.pdf

obrashenie_EST_RUS.pdf

kaaskiri TLPAle.pdf