VI foorum: Miljööalad

Teisipäev, 8 November, 2011 (terve päev)

8. novembri õhtul toimus Telliskivi Seltsi foorum, mis keskendus miljööalade teemale.

-Riin Alatalu (Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonnast) rääkis üldisest muinsuskaitselise mõtlemise arengust Eestis. See on arenenud väga vanade üksikobjektide, muinaslinnuste ja keskaegsete kirikute kaitsmisest terviklike ajalooliste keskkondade väärtustamise ja hoidmiseni.

 

-Olev Ostra (Endowi Ehitusest) jagas kogemusi puumajade renoveerimisest. Põhilise tarkusena jäi kõlama see, et kõige olulisem on teha korda katus ja vihmaveesüsteem, siis hoone säilib. Fassaaditöödel soovitas ta võimalusel alati ajaloolise laudise säilitada, sest see on parema kvaliteediga kui praegu pakutav fassaadilaud. Parandada tuleb tihti nurgad ja alumised laudiseread, aga üldjuhul on saja-aastased laudised veel täiesti säilitamiskõlblikud.

 

-Olari Kärmas (Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute osakonnast) näitas kavandatavaid miljööalasid Põhja-Tallinna üldplaneeringus. Kalamaja ja Pelgulinna miljööalad laienevad ja täpsustatakse ehitustingimusi, lisanduvad veel Pelguranna stalinistliku kvartali miljööala ja pisikesed Kopli-Niidi ja Sirbi aedlinnade miljööalad. Pelgulinna piiraladele moodustatakse arengualad, et uushoonestus arvestaks lähedalasuvate väiksemate mahtudega. Esitlused on siin allpool.

 

Arutelus jäi kõlama kohalike elanike meelsuses eelkõige see, et miljööaladel soovitakse näha tõhusamat  kontrolli, et kaoksid need korterikaupa paigaldatud erinevad ja sobimatud plastaknad ja muud omavolilised koledused.

Samuti tõstatati korduvalt teemat, et miljööalade läheduses peaks ehitised miljööala hoonestusega haakuma, mitte olema palju suuremad ja tekitama teravaid kontraste.

 

Soovitati miljööalade teemat linnaosa ajalehes kajastada ja muudel viisidel rohkem elanike teadlikkust tõsta - parim hoone säilitaja on ikka hooliv omanik, mitte seadus. Ametnikud lubasid seda teha, kui uued miljööalade kaardid lõplikult paika saavad.

 

Ja selts saab loomulikult ka ise infojagamisele kaasa aidata, kasvõi järgmises Kalamajaka numbris infot jagades.

 

Vestluse ja esitluste täpsem ülevaade on siin all PROTOKOLLI nime all.

 

 

Olev Ostra:

 

Olari Kärmas

 

Plakat

Seltsi foorumite läbiviimist toetab KÜSK