VIII Foorum: KALARANNA KÄRAJAD

Kolmapäev, 7 Märts, 2012 - 18:00

Telliskivi seltsi ja kohalike elanike meelest ei ole Tallinna kesklinnas asuva Kalaranna detailplaneering kehtestamiseks küps, leiti 7. märtsil Telliskivi Seltsi eestvedamisel korraldatud foorumil “Kalaranna kärajad”.
Kohalike elanike seas tekitas küsimusi plaan rajada avatud liivase rannalõigu asemele merre jahisadam, Suur- Patarei tänavale planeeritud uued suured ehitusmahud, samuti Kultuurikilomeetri asemel kavandatava Kalaranna tänava suurus. Kohaletulnud ei olnud arenduse vastu, kui piisav avalik ruum säiliks. Paistis, et rahvas on hakanud Kalaranda armastama.
Lubatud promenaadi rajamine merre tekitas eriti suuri küsimusi. Arendajad, planeerijad ja linnaametnikud tunnistasid, et lahendus pole lõplik, kuid enne kehtestamist ei taheta seda muuta.
Ilmnes, et sadama ehitus võib ka edasi lükkuda, sest ühtegi huvilist sadama väljaehitamiseks hetkel ei ole. Aga praegune rand võib jääda sel juhul kui merd ei täideta kortermajade krundile. Foorumil sai selgeks, et planeeringu praegusel kujul kehtestamise korral on võimalik mereäär linnale avamise asemel hoopis sulgeda.
Foorumi eesmärgiks oli kutsuda dialoogile Linnaplaneerimise Ameti ja arendajate esindajad ning kohalikud elanikud. Osales üle 60 inimese ja Telliskivi seltsi hinnangul õnnestus üritus väga hästi. Arutelud Kalasadama detailplaneeringu teemal jätkuvad.

 

Loe pikemalt kogu Kalasadama DP kohta siit: http://www.telliskiviselts.info/linnaruum/kuum-linnaruum/kalasadama-detailplaneering

All lisadena on Toomas Paaveri ja Peep Moorasti ettekanded, samuti enam-vähem sõna-sõnalt üles kirjutatud protokoll ning veidi toonast meediakajastust:

 

http://uudised.err.ee/v/eesti/a2b19dd9-e50e-4022-9f85-ae04cc259bc0

http://uudised.err.ee/v/eesti/7a0350e8-ad3c-4e09-b23d-96ca833eb8a7

http://eestielu.delfi.ee/eesti/tallinn/pohja-tallinn/elu/telliskivi-selt...

 


Projekti Telliskivi Seltsi foorum toetab KÜSK.