Mitte-viimane foorum

Teisipäev, 27 Märts, 2012 - 18:00

Teisipäeval, 27. märtsil kell 19 toimus F-Hoones Telliskivi Seltsi mitte-viimane foorum, kus võeti kokku tehtu, nähtu ja kuuldu ning lepiti kokku, mida ja kuidas me edasi teeme.

 

Foorumil sõlmiti mitteametlik kokkuleppe linnaosavanema, linnavolikogu ja transpordiameti esindajate ja seltsi vahel:

 

Teen kõik endast oleneva, et

· Kalamaja ja Pelgulinnaelanikele selgitatakse siinseid arenguplaane ja antakse võimaluse ka oma sõna sekka öelda enne kui otsus vastu võetakse;
· avalikustatakse ja arutatakse ka avalikku ruumi puudutavaid muudatusi (tänavate, platside ja rohealade rekonstrueerimine, liikluskorralduse muudatused jms);
· piirkonna liikluses on eelistatud jalgratturite, jalakäijate ja ühistranspordi kasutajate huvid – sellest lähtuvalt tehakse kõik liiklust ja tänavaruumi kasutust käsitlevad otsused;
· hoitakse piirkonna ajaloohõngu, hoovide rohelust ja looduslikku liivaranda;
· lähitulevikus paigaldatakse piirkonda infotahvlid, kus kohalikud saavad rõõmu-uudiseid kuulutada ja, kui seda juhtub, ka muret kurta;
· vähemalt kord aastas arutatakse piirkonna tänast ja homset Telliskivi Seltsi korraldataval avalikul foorumil;
· Telliskivi Selts pakub linnaosavalitsusele ja ametitele oma abi kõikvõimalike teadete, sealhulgas detaiplaneeringute väljapanekute ja avalike arutelude kohta, levitamisel Kalamaja ja Pelgulinna elaniketeni, selleks saata vaid e-kiril info@telliskiviselts.info.