III foorum: Planeerime avalikku ruumi

Teisipäev, 3 Mai, 2011 (terve päev)

Kolmas Telliskivi Seltsi foorum toimus Teoteatris. Keskendusime linna planeerimisele ja otsustele, mis määravad avaliku ruumi olemasolu ja selle kvaliteedi.

Millistes küsimustes ja millal on kodanikel võimalus kaasa rääkida - ja kuidas seda paremini võiks korraldada.

 

Telliskivi seltsi III foorum


Esinejad:

Kuidas kavandada avaliku ruumi arengut Põhja-Tallinna üldplaneeringus.Tallinna LPA üldplaneeringute osakond - juhataja Martti Preem

Kuidas teha Tallinnas koostööd detailplaneeringute lahenduste koostamisel. Tallinna LPA detailplaneeringute teenistuse Haabersi ja Põhja-Tallinna osakond – juhtivspetsialist Anu Plado

Kuidas sünnib tänavaruumi ehitusprojekt. Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakond, LPA teede ja tehnorajatiste osakond

Kuidas teeb linn maa omandamise ja võõrandamise otsuseid. Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja Priit Pärtelpoeg ja linnamaade osakonna juhataja Alo Brandt

Mida pidada oluliseks avaliku ruumi planeerimise alases koostöös.

Foorumi moderaator -  arhitekt Toomas Paaver

Protokoll allalaetav allpool!

 

 

Seltsi foorumite läbiviimist toetab KÜSK