Kalasadama_planeeringu_6.10.2015 avaliku arutelu_protokoll.pdf